Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK Keski-Pohjanmaa

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK Keski-Pohjanmaa

MTK Keski-Pohjanmaa

Maa- metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on ammatti- ja etujärjestö maanviljelijöille, metsänomistajille ja maaseutuyrittäjille. Sen tavoitteena on huolehtia maaseutuelinkeinojen kannattavuudesta ja lisätä niiden arvostusta. Maaseutuelinkeinojen edunvalvonnan lisäksi MTK panostaa maaseudun infrastruktuurin kehittämiseen. Toimivat tietoliikenneyhteydet, hyväkuntoinen tie- ja rautatieverkosto ja lentoyhteydet ovat tärkeitä maaseutuelinkeinojen lisäksi kaikille maaseudun asukkaille. MTK edistää omalta osaltaan myös uusiutuvan energian lisäämistä, joka tuo työtä ja tuloja.

Lisätietoja kehitystoiminnasta ja hankkeista

 

Maatalous

Metsä

Yrittäjyys

Maatalouspolitiikka

Maatilat Suomessa

Luomutuotanto

Kotimainen ruoka

Lähiruoka

Maatalouden ja elintarvikealan tilastot

Metsänomistajat

Metsäpolitiikka

Metsänhoito

Puun käyttö

Puumarkkinat

Metsien virkistyskäyttö

 

 

Yrittäjyyttä maaseudulla

Yrittäjäneuvonta

Pienyritykset työllistävät

Energia

Ympäristö

Vastuullisuus

Energia-asioiden edunvalvonta

Tuulivoima

Lämpöä ja sähköä

Energiaa maalta

Ilmasto ja energia

Luonnonsuojelu

Vesiasiat

Maankäyttö

Omistusoikeus

Kaavoitus ja rakentaminen

Jäteasiat

MTK ja vastuullisuus

Vastuullinen maatalous-tuotanto

Vastuullinen perhemetsätalous

Vastuullinen kuluttajuus

 

Määrittelemätön