LUOVA-verkosto

LUOVA-verkosto

Keski-Pohjanmaan luonnonvara-alan organisaatioiden vapaamuotoisessa kehittämisverkostossa, LUOVA-verkostossa on mukana alueella toimivia tutkimus-, koulutus- ja neuvontaorganisaatioita ja elinkeinojärjestöjä. LUOVA-verkoston tavoitteena on edistää maaseudun elinkeinojen kilpailukyvyn kehittymistä Keski-Pohjanmaalla, edistää verkostoitumista alueellisesti ja kansainvälisesti, tiivistää tutkimuksen, neuvonnan, koulutuksen ja muun kehittämistoiminnan yhteistyötä, edistää tutkimusosaamisen hyödyntämistä maaseudun kehittämisessä sekä aktivoida hankesuunnittelua.

Luonnonvara-alan kehittämisorganisaatioiden yhteistyötä alettiin tiivistää vuonna 2004, jolloin käynnistyi yhteistyöverkoston perustamiseen tähtäävä esiselvityshanke. Verkostoyhteistyö alkoi Metlan, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen MTT:n, Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston, ProAgria Keski-Pohjanmaa ry:n ja MTK Keski-Pohjanmaa ry:n yhteistyönä. Muutaman vuoden sisällä mukaan tulivat myös Pohjois-Suomen Turkiseläinten Kasvattajat ry (PSTK), Keski-Pohjanmaan Metsänomistajien Liitto ry, Suomen metsäkeskuksen Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueyksikkö, alueen metsänhoitoyhdistykset ja Keski-Pohjanmaan 4H-piiri. Useimmat organisaatiot ovat käyneet viime vuosina läpi mittavia organisaatiomuutoksia.

Jo vuonna 2004 nähtiin, että resurssien niukentuessa luonnonvara-alan organisaatioiden on syytä yhdistää osaamistaan edistääkseen alueen ja luonnonvara-alan kehittymistä. Alkutuotannon alat eivät kuulu alueen ammattikorkeakoulun tai yliopistokeskuksen opintoaloihin, ja senkin vuoksi LUOVA-verkosto on ottanut vastuuta näiden alojen kehittämisestä.

LUOVA-verkoston tärkeitä alueellisia yhteistyökumppaneita ovat mm. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Geologian tutkimuskeskus GTK, Teknologiakeskus Ketek Oy, Centria-ammattikorkeakoulu, Kannuksen Tutkimustila Luova Oy, alueen kunnat, Kaustisen seutukunta, Kosek, alueen yritykset sekä Keski-Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan ELY-keskus ja alueen Leader-toimintaryhmät Pirityinen ry ja Rieska-Leader ry.

 

LUOVA-verkoston yhteistyön tuloksia:

  • Metlan ja MTT:n Kannuksen yksiköt siirsivät vuoden 2006 lopulla toimintansa saman katon alle Metlan tiloihin.
  • MTT:n ja Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen yksiköiden turkistiloja alettiin toiminnallisesti yhdistää vuoden 2007 lopulla. Toukokuussa 2008 perustettiin Kannuksen Tutkimustila Luova Oy.
  • LUOVA-verkoston organisaatiot ovat yhteistyössä vieneet hanke-esityksiä Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaan. Kehittämistä on suunniteltu alakohtaisissa ryhmissä.
  • LUOVA-verkoston yhteistyöllä on tehostettu hankevalmistelua. Alueelliseen kehittämiseen tarkoitettuja varoja on pystytty hyödyntämään tehokkaasti maaseudun hyväksi siten, että kukin toimija on voinut keskittyä ydinosaamiseensa. Uusien hankkeiden valmistelua on tehty laajassa yhteistyössä, ja useita ylimaakunnallisia sekä useamman toteuttajan yhteishankkeita on valmisteltu ja käynnistynyt.
  • Yhteistyö maakunnan sisällä ja naapurimaakuntien kanssa on lisääntynyt. Kansainvälisiä yhteistyökumppaneita on saatu lisää ja useita kv-hankkeita on toteutettu, esimerkiksi Interreg-hankkeet Bioenergiaa metsästä I-II, Forest Power ja Forest Refine.
  • Alueellisen koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO) yhtenä toteuttajana Keski-Pohjanmaalla toimi Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston hallinnoima Luonnonvara-alan KOKO–hanke. Hanketta toteutettiin yhteistyössä LUOVA-verkoston sekä alueellisessa KOKO-yhteistyössä olleiden organisaatioiden kanssa.
  • LUOVA-verkosto on ollut tiiviisti mukana Biolaakso-yhteistyön käynnistämisessä.
Määrittelemätön