Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius toimii Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistojen toiminnallisesti yhteisenä yliopistokeskuksena Kokkolassa. Koulutus- ja tutkimustyötä tehdään ja kehitetään useilla eri aloilla: kasvatustieteessä, informaatioteknologiassa, kauppatieteessä, sosiaalitieteessä, terveystieteessä ja soveltavassa kemiassa. Yliopistokeskus tekee tiivistä yhteistyötä myös Centria ammattikorkeakoulun sekä alueen elinkeinoelämän kanssa.

Soveltavan kemian tutkimus

Kokkolan seudulla tarvitaan runsaasti kemian osaajia sekä teollisuuden tutkimus- ja tuotekehitystehtäviin että julkisen sektorin työtehtäviin. Professuuri on Oulun yliopiston alainen ja kuuluu hallinnollisesti Kemian laitokselle.Professorin tehtävänä on kemian alan tutkimuksen edistäminen alueella, tutkimusrahoituksen hakeminen sekä kemian ja kemiantekniikan koulutuksen kehittäminen. Tutkimusta tehdään yhteistyössä kemian alan yritysten ja yliopistojen sekä korkeakoulujen kanssa. Professorin opetus- ja tutkimusalana on soveltava kemia, erityisesti materiaalikemia ja sen teolliset prosessit ja sovellukset.

Koulutus

Yliopistokeskuksessa annetaan sekä ylempään korkeakoulututkintoon että tohtorin tutkintoon johtavaa koulutusta, tehdään tieteellistä tutkimusta, järjestetään monipuolista aikuiskoulutusta ja toteutetaan alueellista palvelutoimintaa. Tällä tavalla toiminnassa pyritään sovittamaan yhteen modernilla tavalla koulutus-, tiede- ja aluepoliittisia tavoitteita

Kokkolan yliopistokeskus toimii seuraavilla koulutusaloilla:

  • Kasvatustieteet (JY)
  • Tietotekniikka (JY)
  • Sosiaalitieteet (JY)
  • Kemia (OY, JY)
  • Kauppatieteet (VY, JY)

Yliopistokeskuksen opintojen vaikutuspiirissä on yhteensä noin 4000 opiskelijaa.

suomi