Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä (KPEDU) on vuonna 1995 perustettu 14 kunnan omistama maakunnallinen koulutus- ja kehittämisorganisaatio. Koulutusyhtymä on mukana useiden alueen työ- ja elinkeinoelämää kehittävien projektien toteuttamisessa. Lisäksi koulutusyhtymällä on opetustoimintaa kehittäviä projekteja. Syksyllä 2015 KPEDU:lla on käynnissä kaikkiaan 61 projektia, joista 14 kansainvälisiä. Vuonna 2014 projektitoiminnan volyymi oli 3,4 miljoonaa euroa ja projekteille tehtiin 51 henkilötyövuotta.

Huomattava osa projekteista on EU-osarahoitteisia. Luonnonvara-alan projektien rahoituskanavista tärkeimpiä ovat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Euroopan aluekehitysrahasto sekä Elinikäisen oppimisen ohjelma. Opetushallitus ja OKM ovat tärkeitä koulutuksen kehittämiseen liittyvien projektien rahoittajia.

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä on tiiviisti mukana Keski-Pohjanmaan luonnonvara-alan kehittämisverkoston - LUOVA-verkoston toiminnassa, ja useita projekteja toteutetaan muiden organisaatioiden kanssa yhteistyössä.

Lisätietoja KPEDU:n projektitietokannasta: http://prose.kpedu.fi/

Määrittelemätön