Centria ammattikorkeakoulu

Centria ammattikorkeakoulu

Centria tutkimus ja kehitys

Centria tutkimus ja kehitys tarjoaa tasokasta työelämälähtöistä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä koulutuspalveluita, joissa hyödynnetään ammattikorkeakoulun osaamista, tiloja ja laboratorioita. Toiminnan lähtökohtana ovat elinkeino- ja työelämän tarpeet.

Centria tutkimus ja kehitys on merkittävä elinkeino- ja työelämän kehittäjä, jonka toiminta perustuu teknologian ja osaamisen tehokkaaseen soveltamiseen käytännön tasolla. Monialaisissa tutkimus- ja kehitystehtävissä työskentelee vuosittain noin 100 asiantuntijaa.

Luonnonvara-alan projektitoiminta

Centria on toteuttanut yhteistyössä muiden luonnonvara-alan toimijoiden kanssa Forest Porwer, Forest Refine ja HighBio -hankeita.

Centrian tarjoamat palvelut yrityksille

Centrian palvelutoiminnan lähtökohtana ovat alueen työ- ja elinkeinoelämän tarpeet. Centrian tarjoamaa palvelutoimintaa ovat muun muassa täydennyskoulutukset, mittaus- ja testauspalvelut, hyvinvointi- ja tyky-toiminta sekä yrityskohtainen kehittämistyö.

Centrialla on käytettävissään ammattikorkeakoulun tekniikan, liiketalouden ja sosiaali- ja terveysalan laboratoriot. Laboratorioissa voidaan suorittaa yksittäisiä mittauksia ja testauksia tai niitä voidaan hyödyntää laajemmissa tutkimus- ja kehityshankkeissa.

Lisätietoja tutkimus- ja kehittämishankkeista

Koulutus

Centria ammattikorkeakoulun koulutustarjonta on monialaista ja se vastaa alueen työelämän tarpeisiin. Ammattikorkeakoulu on yksi Suomen monialaisimmista - tarjolla on tekniikkaa, liiketaloutta, sosiaali- ja terveysalaa, matkailualaa, kulttuurialaa sekä humanistista ja kasvatusalaa. Ammattikorkeakoululla on kampukset Kokkolassa, Ylivieskassa ja Pietarsaaressa. Ammattikorkeakoulusta valmistuu vuosittain noin 500 tutkintoa ja siellä opiskelee noin 3300 opiskelijaa kuudella koulutusalalla 21 eri koulutusohjelmassa. Aloituspaikkoja uusille opiskelijoille on vuosittain 622. Ammattikorkeakoulun opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Centria ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa toteuttaa CENTRIA tutkimus ja kehitys toimien verkostona Kokkolassa, Ylivieskassa ja Pietarsaaressa. Toiminta koostuu soveltavasta tutkimus- ja kehitystyöstä, monipuolisesta palvelutoiminnasta, projektiosaamisesta ja koulutuksesta alueen tarpeisiin. Henkilöstön ohella myös opiskelijat osallistuvat tutkimus- ja kehitystyön toteuttamiseen.

Kemiantekniikka, Kokkola

Kemiantekniikan koulutusohjelma tarjoaa opiskelijalle monipuolista osaamista prosessitekniikan alalta. Laaja-alaiset opintokokonaisuudet heijastuvat myös tulevaisuuden työkentille, kemiantekniikan insinööri kun voi hakeutua hyvinkin erilaisiin työtehtäviin valmistumisen jälkeen. Kokkolassa on Suomen suurin kemian teollisuuden keskittymä, joten puitteet kemiantekniikan opintoihin ovat kunnossa. Erityisesti vahvassa kasvussa olevalla kaivosalalla on kova tarve nuorille, osaaville insinööreille. Kemiantekniikan koulutusohjelmassa on kolme suuntautumisvaihtoehtoa, joiden avulla voit kasvattaa osaamistasi kaivosalalla, uusiutuvien energiavarojen parissa tai englanninkielellä ympäristökemiassa ja -teknologiassa.

Suuntautumisvaihtoehdot:

  • kaivosalan osaaminen
  • uusiutuvat energiavarat
  • environmental chemistry and technology
  • teknologiajohtaminen

Kemiantekniikan insinöörikoulutus

Kone- ja tuotantotekniikan insinöörikoulutus, Kokkola

Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma valmentaa insinöörin työhön. Valmistuneella insinöörillä on taskussaan hyvät valmiudet alansa tuotteiden, tuotantomenetelmien ja laadun kehittämiseen. Koulutusohjelman tiivis yhteistyö teollisuuden kanssa pitää huolen siitä, että opetussisällöt vastaavat työelämän vaatimuksia. Itsenäisten harjoittelu- ja suunnittelutehtävien lisäksi käytännön töihin pääsee kiinni työharjoittelujen ja opinnäytetyön yhteydessä. Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma tarjoaa kolme syventävien ammattiopintojen vaihtoehtoa, joista valitsemalla voit keskittyä opinnoissasi eniten juuri sinua kiinnostaviin asioihin.

Suuntautumisvaihtoehdot ovat:

  1. Mekaniikka ja rakennesuunnittelu
  2. Käynnissäpito
  3. Lämpö- ja energiatekniikka

Kone- ja tuotantotekniikan insinöörikoulutus

Tuotantotalous, Ylivieska

Tuotantotalouden ammattiopinnoissa perehdytään tuotannollisen yrityksen näkökulmasta tuotteiden kehittämiseen, niiden markkinointiin, tuotteiden valmistamiseen ja tuotantoautomaation tuomiin mahdollisuuksiin kilpailukyvyn parantamiseksi. Yrityksen johtaminen ja talouden hallinta ovat myös keskeisiä osaamisalueita. Tekniikan ja talouden perusosaaminen luodaan kaikille pakollisissa ammattiaineissa.

Osaamista syventävät opinnot ovat työelämän kehitysprojekteihin painottuvia. Tekniikan, talouden ja johtamisen osaaminen antaa tuotantotalouden insinöörille hyvät valmiudet toimia tuotannollisten ja palvelualan yritysten asiantuntija ja johtotehtävissä.

Syventävät opinnot: puutuotetekniikka, tuotantoautomaatio, toimitusketjun hallinta

Tuotantotalouden insinöörikoulutus

Lisätietoa

Koulutusohjelmat nuorille

Aikuiskoulutus

Määrittelemätön