4H

4H

4H-järjestö on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuoriso- ja kansalaisjärjestö, joka tukee lasten ja nuorten elämänhallinnan tasapainoista kehitystä.

4H-järjestön keskeisimpiä tavoitteita ovat nuorten omatoimisuuden, yritteliäisyyden ja työelämänvalmiuksien sekä arjen taitojen vahvistaminen, yhteistyötaitojen kehittäminen, ympäristön kunnioittamiseen opettaminen sekä kansainvälisyyden edistäminen ja eri kulttuurien ymmärtämisen opettaminen.

4H-järjestö on Suomen suurin nuorisojärjestö. 4H-yhdistyksiä on 255. Valtakunnallisena keskusjärjestönä toimii Suomen 4H-liitto.

Lisätietoa 4H-piirin toiminnasta ja ajankohtaisista tapahtumista

 

 

Määrittelemätön