Biolaakso II - Kemian ja biotalouden osaamiskeskittymä

Biolaakso II - Kemian ja biotalouden osaamiskeskittymä

Biolaakso II -hankeen päämääränä on kasvattaa Keski-Pohjanmaan alueen ja samalla Suomen kilpailukykyä kemiaan ja biotalouteen liittyvän uuden osaamisen, innovaatioiden ja yritystoiminnan avulla. Tavoitteena on rakentaa kemian ja biotalouden vaikuttava osaamiskeskittymä, jonka ainutlaatuinen osaamisprofiili tuo valtakunnallista lisäarvoa Suomen kilpailukyvylle. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2015-28.02.2018 ja kokonaisbudjetti 693037€.

Biolaakso II yhteishanke on Keski-Pohjanmaan liiton rahoittama EAKR-hanke, jonka päätoteuttaja on Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja osatoteuttajia ovat Centria-ammattikorkeakoulu, Geologian tutkimuskeskus, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Luonnonvarakeskus sekä Teknologiakeskus Ketek Oy.  Keski-Pohjanmaan liiton myöntämän rahoituksen ja toteuttajien omarahoituksen lisäksi hankkeen rahoitukseen osallistuvat Kokkolanseudun kehitys Oy, Kaustisen seutukunta ja Kannuksen kaupunki.

 

Lisätietoa hankkeesta: Tiina Ylä-Kero, tiina.yla-kero @ chydenius.fi, puh. 040 669 5151

               

suomi