Biolaakson neuvottelukunta kokoontui ensimmäistä kertaa

Biolaakson neuvottelukunta toimii elinkeinoelämän TKI -toimijoiden, rahoittajien ja välisenä vuorovaikutusfoorumina ja sen tärkeimpänä tavoitteena on tukea vetovoimaisen kemian ja biotalouden osaamiskeskittymän rakentumista Keski-Pohjanmaalle. Keski-Pohjanmaan Maakuntahallitus on asettanut neuvottelukunnan toimikaudeksi 2014 -2017. Biolaakson neuvottelukunnan työtä koordinoi Keski-Pohjanmaan liitto, yhteyshenkilönä sekä neuvottelukunnan sihteerinä toimii suunnittelupäällikkö Teppo Rekilä (Keski-Pohjanmaan liitto) ja neuvottelukunnan puheenjohtajana johtaja Tanja Risikko (Kokkolan yliopistokeskus Chydenius).

Biolaakson neuvottelukunta kokoontui 17.6.2015 ensimmäistä kertaa. Lue lisää neuvottelukunnan kokouksesta täältä.

suomi
30.06.2015 15:22 - 31.07.2018 23:07