Biolaakso II -hanke on käynnistynyt

Biolaakso II - Kemian ja biotalouden osaamiskeskittymä -hankeen päämääränä on kasvattaa Keski-Pohjanmaan alueen ja samalla Suomen kilpailukykyä kemiaan ja biotalouteen liittyvän uuden osaamisen, innovaatioiden ja yritystoiminnan avulla. Tavoitteena on rakentaa kemian ja biotalouden vaikuttava osaamiskeskittymä, jonka ainutlaatuinen osaamisprofiili tuo valtakunnallista lisäarvoa Suomen kilpailukyvylle. Yhteishanke on Keski-Pohjanmaan liiton rahoittama EAKR-hanke, jonka päätoteuttaja on Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja osatoteuttajia ovat Centria-ammattikorkeakoulu, Geologian tutkimuskeskus, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Luonnonvarakeskus sekä Teknologiakeskus Ketek Oy.

Lue lisää hankkeesta täältä.

suomi
09.07.2015 13:50 - 31.12.2018 13:50