Biolaakson RSS-syötteet

Komissio ottaa ensiaskelet kohti Euroopan puolustusliiton perustamista vahvistamalla jäsenvaltioiden välistä puolustusyhteistyötä

Itä- ja Pohjois-Suomen EY-toimisto -

Euroopan puolustuksen pysyvä rakenteellinen yhteistyö PESCO (Permanent Structured Cooperation) on Lissabonin sopimuksessa säädetty instrumentti, joka mahdollistaa jäsenvaltioiden välisen tiiviimmän yhteistyön puolustus- ja turvallisuusasioissa. Sopimusinstrumentin tarjoamia mahdollisuuksia ei aiemmin ole juurikaan hyödynnetty, mutta nyt sen käyttöä on pyritty tehostamaan 11.12.2017 virallisesti voimaan tulleen rakenteellisen puolustusyhteisty...

Suomalainen Pirita Lindholm on nimitetty ERRIN-verkoston uudeksi johtajaksi syyskuussa

Itä- ja Pohjois-Suomen EY-toimisto -

ERRIN-verkoston (European regions research network) tuoreella johtajalla, tamperelaisella Pirita Lindholmilla on takanaan jo yli 15 vuoden kokemus eri organisaatioissa työskentelystä Brysselissä. Ensiksi Pirita sai Brysselistä Kuntaliiton toimistosta kuusi kuukautta kestäneen pestin, jonka aikana Pirita seurasi aktiivisesti EU:n ympäristöpolitiikkaa. Työjakson päätyttyä Pirita kuitenkin innostui Brysselin inspiroivasta työympäristös...

Komissio ja Euroopan investointipankki ovat lanseeranneet investointineuvontaa kaupungeille tarjoavan URBIS-verkkoalustan

Itä- ja Pohjois-Suomen EY-toimisto -

Komission ja Euroopan investointipankin yhteistyössä Urban Agenda:ssa asetettuja tavoitteita silmällä pitäen kehitetty URBIS (urban investment advisory support) on osa European Investment Advisory Hub (EIAH) -tukipalvelua. URBIS:in tarkoituksena on neuvoa Euroopan kaupunkien viranomaistahoja kaupunkien projekti-investointien ja erilaisten ohjelmien kehittämisessä, ja helpottaa eri rahoitusmallien hyödyntämistä. Muut neuvontaa tarjoavat ohjelmat, kuten ...

Sivut

Tilaa syöte Biolaakso syötteiden kerääjä - Biolaakson RSS-syötteet