Sitran Kestävän kehityksen asiantuntijapaneeliin Tuuli Hirvilammi yliopistokeskuksesta

Tutkijatohtori Tuuli Hirvilammi Jyväskylän yliopistosta (Kokkolan yliopistokeskus Chydenius) on nimitetty jäseneksi Kestävän kehityksen asiantuntijapaneeliin. Sitran koordinoima asiantuntijapaneeli nostaa ajankohtaisia kestävän kehityksen kysymyksiä yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tuo riippumatonta tieteellistä tukea pääministeri Juha Sipilän johtamalle kestävän kehityksen toimikunnalle. Paneelin tehtävänä on valmistella, haastaa ja arvioida toimikunnan työtä ja edistää kestävää kehitystä Suomessa. Paneeli jatkokehittää yhdessä toimikunnan kanssa Suomen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta Suomi jonka haluamme 2050: Luonnon kantokyvyn rajoissa hyvinvoiva Suomi ja edesauttaa YK:n kestävän kehityksen Agenda 30:n tavoitteiden jalkauttamista suomalaisen yhteiskunnan päätöksentekoon.

Asiantuntijapaneelin puheenjohtajana toimii ympäristöpolitiikkakeskuksen johtaja, professori Eeva Furman Suomen ympäristökeskuksesta. Muita jäseniä ovat tutkimusjohtaja Eva Heiskanen Kuluttajatutkimuskeskuksesta, sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo Helsingin yliopistosta, ympäristöpolitiikan professori Janne Hukkinen Helsingin yliopistosta, kansantaloustieteen dosentti, taloudesta ja eläkepolitiikasta vastaava johtaja Jaakko Kiander Ilmarisesta, kirkkososiologian professori Anne Birgitta Pessi Helsingin yliopistosta ja hyvinvointisosiologian professori Juho Saari Itä-Suomen yliopistosta. Sitrasta paneelin työtä koordinoi johtava asiantuntija Eeva Hellström. Hirvilammi työskentelee yliopistokeskuksessa Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa, joka koskee sosiaalityön ja sosiaalipolitiikan siirtymää kohti kestävää kehitystä ja työttömien nuorten uudenlaisia toimentulon ja hyvinvoinnin lähteitä.

Lisätietoja: Tuuli Hirvilammi, 0407086850 tuuli.hirvilammi@chydenius.fi

Undefined
24.02.2016 12:36 to 24.02.2019 12:36