Biolaakson RSS-syötteet

Valkohäntäpeurojen määrä yhä voimakkaassa kasvussa

Luonnonvarakeskus Luke -

Luonnonvarakeskuksen (Luke) arvion mukaan Suomessa on noin 98 000 valkohäntäpeuraa (95 % luottamusväli 93100 – 103800). Kasvua edellisvuodesta on noin 13 prosenttia.

Suurimmat valkohäntäpeuratiheydet (yli 50 yksilöä/1000 ha) ovat Satakunnan (SA), Pohjois-Hämeen (PH), Etelä-Hämeen (EH) ja Varsinais-Suomen (VS) riistakeskusten raja-alueilla. Karttaan on rajattu Suomen riistakeskusalueet.

Tiheimmillään valkohäntäpeuroja on yli 50 tuhannella hehtaarilla Satakunnan, Pohjois- ja Etelä-Hämeen ja Varsinais-Suomen riistakeskusten raja-alueilla. Myös Uudenmaan riistakeskuksen alueella tiheydet ovat korkeita: suurimmillaan rannikon länsiosissa on yli 30 peuraa tuhannella hehtaarilla. Kaikkien edellä mainittujen riistakeskusalueiden keskimääräinen valkohäntäpeuratiheys on 17 peuraa tuhannella hehtaarilla.

Valkohäntäpeuran tiheys laskee kohti pohjoista. Rannikko-Pohjanmaan riistakeskusalueella tiheys on enää noin kuusi yksilöä tuhannella hehtaarilla ja sen ulkopuolella alle kolme yksilöä tuhannella hehtaarilla.

Valkohäntäpeura on alkujaan istutettu Suomeen 1930-luvun lopulla. Laji on hyötynyt ilmaston lämpenemisestä ja talviruokinnasta. Paksu lumipeite heikentää valkohäntäpeuran mahdollisuuksia levittäytyä pohjoisessa.

Luonnonvarakeskus tuottaa riista- ja kalakantojen kestävän säätelyn edellyttämät kanta-arviot, ennusteet kantojen tilasta sekä säätelyn edellyttämät saalistilastot.

Artikkeli Valkohäntäpeurojen määrä yhä voimakkaassa kasvussa julkaistiin ensimmäisen kerran Luonnonvarakeskus.

Konkari tutkii tulevaisuuden kalankasvatuksen tuottoisaksi

Luonnonvarakeskus Luke -

Luken Sininen biotalous -ohjelman tutkimuspäällikkö Jouni Vielma on kehittänyt kalankasvatusta pian kolmen vuosikymmenen ajan. Seuraavaksi hän haluaa kääntää kiertovesiviljelyn kannattavaksi.

Olet tutkinut kalankasvatusta jo lähes 30 vuoden ajan. Mikä alassa kiehtoo?

Tiedolle on yhteiskunnallinen tarve. Kalankasvatuksen ympäristöohjaus on Suomessa hyvin tiukkaa, eli yritykset saavat laitoksille luvat vain, jos niiden ympäristövaikutukset pysyvät pieninä. Samaan aikaan olemme lohikalatuotannossa kaukana omavaraisuudesta. Yritykset pystyvät kasvattamaan tuotantoaan vain, jos ympäristökuormitusta voidaan pienentää.

Tutkimuspäällikkö Jouni Vielma on oman alansa konkari mutta kiinnostusta alan kehittämiseen riittää yhä. Kuva: Emilia Kangasluoma. Ympäristökuormituksen pienentämiselle on siis Suomessa erityinen tarve. Mitä keinoja siihen on?

Vesiviljelyn ravinnekuormitusta pystytään pudottamaan rehuja kehittämällä enää noin 5–10 prosenttia, mutta kiertovesikavatuksella jopa 90. Se tuo aivan uusia mahdollisuuksia.

Lisäksi kiertovesikasvatuksen avulla tuotantoa voidaan lisätä mittavasti nykyisestä, jos toiminta pystytään pitämään kannattavana. Toistaiseksi laitokset ovat olleet Suomessa tappiollisia.

Uskon kyllä, että tilanne kääntyy. Kaksi suurta kiertovesilaitosta on aloittanut toimintansa viime vuosina, niistä viimeisin Varkaudessa alkuvuodesta. Nämä laitokset yksinään pyrkivät lisäämään suomalaisen lohikalan tuotantoa kolmanneksella. Siksi me teemme tutkimusta: jotta voimme olla avuksi, ja uudet, kalliit tekniikat saadaan kannattaviksi.

Mikä on tähän liittyen tärkein tutkimusprojektisi tällä hetkellä?

Koordinoin vesiviljelyn innovaatio-ohjelmaa, jossa on mukana sekä yrityksiä että isoja tutkimuslaitoksia kuten Suomen ympäristökeskus, Metsähallitus, Elintarviketurvallisuusvirasto ja Ilmatieteenlaitos.

Millaiset vesiviljelyn globaalit näkymät ovat?

Kasvatettujen kalojen, simpukoiden ja äyriäisten kysyntä kasvaa vauhdilla.

Tutkimusalueena rehujen kehittäminen on maailmanlaajuisesti todella tärkeää. Tuotantokustannuksista yli puolet syntyy rehusta. Rehulla on myös kuluttajan näkökulmasta suuri merkitys kalan ravitsemukselliselle laadulle, ja lisäksi rehun raaka-aikaneisiin liittyy erilaisia ja isojakin ympäristövaikutuksia.

Kaiken kaikkiaan maailmalla tutkitaan samoja teemoja kuin meilläkin. Ei tarvitse mennä Norjaa kauemmaksi nähdäkseen, että siellä satsataan vahvasti uusiin teknologioihin. Poikasten tuotanto siirtyy kiertovesikasvatukseen ja lohien jatkokasvatukselle etsitään tilaa avomereltä.

Norjassa tuotanto on satakertaista Suomeen nähden, ja siellä on tällä hetkellä isojakin ongelmia esimerkiksi lohitäin kanssa. Siksi koko tuotanto muuttuu todennäköisesti voimakkaasti lähiaikoina.

Pääseekö kalatalouden asiantuntija kalasta eroon vapaa-ajallaan?

En pääse, enkä haluaisikaan. Kalastan mökilläni Päijänteen saaressa ympäri vuoden. Yritän hankkia ruoaksi sitä, mitä vaimo pyytää. Pyrin pyydystämään monipuolisesti eri lajeja ja tehdä niistä hyvää safkaa: purkitan särkiä, savustan muikkuja.

Ei kaikki vapaa-aikani kuitenkaan ole kalaa. Seuraan jalkapalloa: veikkausliigaa, ykköstä ja muutakin sarjatasoa. Viimeksi matkustin Tukholmaan pelin perässä. Tulee vähän erikoinen olo, jos en ole viikkoon nähnyt jalkapalloa livenä.

Teksti: Solja Virkkunen

Artikkeli Konkari tutkii tulevaisuuden kalankasvatuksen tuottoisaksi julkaistiin ensimmäisen kerran Luonnonvarakeskus.

Suurimmalla osalla viljelijöistä on ammatillinen koulutus

Luonnonvarakeskus Luke -

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tietojen mukaan yli 80 prosentilla viljelijöistä on jonkin alan ammatillinen koulutus. Noin 45 prosentilla on maatalousalan koulutus. Koulutetuimpia ovat sikatilojen viljelijät, joista yli 90 prosentilla on jonkin alan ammatillinen koulutus.

– Olemme aikaisemmin keränneet tietoa viljelijöiden maatalousalan koulutuksesta. Nyt pystyimme hyödyntämään Tilastokeskuksen koulutusrekisteriä eikä tietoa enää tarvinnut kysyä maatalouden rakennetutkimuksen yhteydessä. Samalla saimme käyttöömme kattavammat tiedot viljelijöiden koulutuksesta, kertoo yliaktuaari Jaana Kyyrä Lukesta.

Noin 30 prosenttia tilan hoidosta vastaavista henkilöistä on hankkinut tilan toimintaan liittyvää ammatillista koulutusta vuoden 2016 aikana. Ahkerimmin koulutuksessa ovat käyneet sikatilojen viljelijät.

Työvoiman käytöstä kysyttiin rakennetutkimuksessa

Maatalous- ja puutarhayritysten työvoiman käyttöä kysyttiin tiloilta talvella 2016–2017 maatalouden rakennetutkimuksen tiedonkeruun yhteydessä. Nyt julkaistavat tiedot ovat lopullisia.

Maa- ja puutarhatalous työllisti vuonna 2016 Suomessa noin 118 000 henkilöä. Heistä 47 200 oli viljelijöitä tai yhtymien osakkaita. Perheenjäseniä maa- ja puutarhataloudessa työskenteli noin 34 300. Vakituisesti palkattua työvoimaa tiloilla oli noin 4 200 henkilöä. Lyhytaikaista työvoimaa tiloilla työskenteli lähes 32 600 henkilöä. Luvut tarkentuivat hieman ylöspäin syksyllä 2017 julkaistuista ennakkotiedoista.

Viljelijöistä ja yhtymien osakkaista vajaat 60 prosenttia toimi päätoimisesti viljelijöinä. Päätoimisuuden asteessa ei ole tapahtunut muutosta vuodesta 2013, jolloin maa- ja puutarhatalouden työvoimaa tilastoitiin edellisen kerran.

Lypsykarjatalous on Suomessa maatalouden työllistävin tuotantosuunta. (kuva: Rodeo) Lypsykarjatalous on työllistävin tuotantosuunta

Vaikka suurin osa maa- ja puutarhatalouden työntekijöistä työskenteli viljanviljelyä päätuotantosuuntana harjoittavilla tiloilla, niin lypsykarjatiloilla tehtiin suurin työmäärä. Viljatiloilla työskenteli noin 31 000 työntekijää ja lypsykarjatiloilla vajaat 18 000. Lypsykarjatiloilla töitä tehtiin noin 22 000 henkilötyövuoden verran, kun taas viljatiloilla reilut 10 000 henkilötyövuotta. Yksi henkilötyövuosi on 1 800 tuntia.

– Lypsykarjatiloilla viljelijöiden ja yhtymien osakkaiden työmäärä on suuri. He tekivät vuoden aikana töitä keskimäärin 1,6 henkilötyövuoden verran. Sen sijaan perheenjäsenet ja vakituisesti palkatut työntekijät tekivät keskimäärin noin yhden henkilötyövuoden, Kyyrä toteaa.

Artikkeli Suurimmalla osalla viljelijöistä on ammatillinen koulutus julkaistiin ensimmäisen kerran Luonnonvarakeskus.

Mikkelin Tiedepäivillä asiaa kestävästä luonnonvarojen käytöstä – entä kenestä Tieteenkesyttäjä 2018?

Luonnonvarakeskus Luke -

Kuinka hevosenlantaa voi hyödyntää energianlähteenä? Entä mitä puuhaavat hyönteismaailman hyvät, pahat ja rumat? Mikkelin Tiedepäivillä se kuullaan. Kaikille avoin seminaari käynnistää Tiedepäivien tapahtumasarjan 19.4. klo 12 Mikkelin yliopistokeskuksen auditoriossa.

Seminaarin aiheet käsittelevät kestävää luonnonvarataloutta yhteiskunnassa ja tulevaisuuden energianlähteitä.

– Kannattaa tulla kuulemaan, ohjelmassa on paikallisten asiantuntijoiden ajankohtaisia puheenvuoroja, ja tilaisuudessa kuullaan myös nuorten ajatuksia tulevaisuuden luonnonvarojen käytöstä, asiantuntija Ulla Jurvanen Mikkelin yliopistokeskuksesta kertoo.

Luonnonvarakeskus (Luke) nostaa Mikkelin tiedepäivillä esille sen, miten kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa rakentuu tulevaisuudessa sekä millaisin keinoin voidaan tukea monimuotoista hyötyeliöstöä ja sen tuottamia ekosysteemipalveluja peltoviljelyssä. Lisäksi pohditaan, kuinka luomua voidaan hyödyntää matkailuyritysten liiketoiminnassa.

– Luonnon ja ihmisten tarpeiden oikeanlainen yhteensovittaminen on edellytys kestävälle kehitykselle. Siksi on tunnettava erilaiset ratkaisut ja vaikutusmekanismit, joilla voimme edistää kestävää biotaloutta sekä sen edellyttämiä muutoksia yhteiskunnassa, toteaa Luken johtava tutkija Pasi Rikkonen.

Seminaarin päätteeksi Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen julkistaa vuoden 2018 Tieteenkesyttäjän ja Tieteenkesyttäjä Juniorin.

Seminaarin jälkeen Tiedepäivät jatkuvat klo 16.30 yliopistokeskuksen auditoriossa professori Timo Honkelan luennolla ”Paikallisuus digimaailman vahvuutena”. Luento on kaikille avoin ja maksuton.

Tiedepäivät jatkuvat satutunti- ja villiyrttiteemoilla

Tiedepäivät jatkuvat 24.4. klo 9.30 Mikkelin seutukirjaston lastenosastolla. Tuolloin lapsilla ja lapsenmielisillä on mahdollisuus osallistua Tiedesatutunnille. Kansantieteilijä, dosentti Teppo Korhonen lukee elämästä entisaikaan ja kertoo oman lapsuutensa leikeistä.

Torstaina 26.4. klo 16.30–18 kirjastolla tutustutaan villiyrtteihin. Projektipäällikkö Birgitta Partanen kertoo villiinnyttävistä villiyrteistä ja yrttitutkija Bertalan Galambosi puhuu tutkimuksesta tuotannon tukena. Tilaisuuden aikana voi tutustua Kotikorven puutarhan yrtteihin.

Mikkelin yliopistokeskus, Luonnonvarakeskus, Mikkelin seutukirjasto ja Mikkelin lukio järjestävät Tiedepäivät yhteistyössä Mikkelin kaupungin kanssa. Tapahtuma järjestetään nyt kymmenettä kertaa ja tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.

 

Artikkeli Mikkelin Tiedepäivillä asiaa kestävästä luonnonvarojen käytöstä – entä kenestä Tieteenkesyttäjä 2018? julkaistiin ensimmäisen kerran Luonnonvarakeskus.

Lapin poro- ja kalapäivillä työstetään elinkeinojen näkymiä 2030

Luonnonvarakeskus Luke -

Lapin poro- ja kalapäivät järjestetään 16.–17.5. Rovaniemellä. Päivillä käsitellään aiheita, jotka herättävät vahvoja mielipiteitä: lohi, lohen palauttaminen rakennettuihin vesiin, porotalouden kannattavuus, porolaitumet sekä poroon ja kalaan pohjautuva matkailu.

Esitelmien, kommenttipuheenvuorojen, keskustelujen ja päivät päättävän ryhmätyöskentelyn pohjalta työstetään Lapin poro- ja kalatalous 2030 -näkymät. Se suunnataan erityisesti poro- ja kalatalouden sekä näihin kytkeytyvien elinkeinojen kehittämisen ja päätöksenteon parissa työskenteleville.

Päivät alkavat kalateemalla. Miten vaelluskalojen palauttaminen rakennettuihin vesiin onnistuu? Miten vesivoimayhtiö osallistuu palauttamiseen? Miten vesivoimarakentamisen haittoja voidaan kompensoida? Eri näkökulmista aihepiiriä käsittelevät niin tutkijat, vesivoimayhtiöiden edustajat kuin ammatinharjoittajatkin.

Päivien toinen keskeinen teema on porotalouden kannattavuus ja porolaitumet. Mikä on tutkijoiden ja poronhoitajien näkemys laidunten tilaan ja mikä niitä kuluttaa? Miten maankäytön muutokset näkyvät Lapissa? Miten suurpedot ja poronhoito sopivat samalle alueelle? Millainen on hyvin menestyvä yritys?

Poro ja lohi ovat myös voimakkaassa nosteessa olevan Lapin matkailun kivijalkoja. Mitä hyvää ja mitä haittaa matkailun kasvu tuo poro- ja kalataloudelle?

Tapahtuma on tarkoitettu niin käytännön toimijoille, virkamiehille, päättäjille, opiskelijoille kuin tutkijoillekin.

Päivät järjestetään Rovaniemellä Arktikumin tiloissa. Ilmoittautuminen päättyy 26.4., linkki ohjelmaan ja ilmoittautumiseen.

Vuoden 2018 päivien järjestäjinä toimivat Luonnonvarakeskus (Luke), Kemijoki Oy, Paliskuntain yhdistys ja Metsähallitus.

Tapahtuma jatkaa ja kehittää perinteisten poropäivien vuosittaisia kokoontumisia.

Artikkeli Lapin poro- ja kalapäivillä työstetään elinkeinojen näkymiä 2030 julkaistiin ensimmäisen kerran Luonnonvarakeskus.

LUONNONTUOTEALA – raaka-aineet jalostukseen ja liiketoiminta kasvuun -seminaari Joensuussa

Luonnonvarakeskus Luke -

Millaisia ansainta- ja jalostusmahdollisuuksia tarjoaa nokkosen ja metsäsienten viljely tai pakurin ja kuusen kerkkien keruu? Muun muassa tätä pohditaan 17.4.2018 Joensuussa järjestettävässä tilaisuudessa, jossa nostetaan esille keinoja tarttua luonnontuotteiden keruuseen ja tuotantoon.

Lakkakäävän viljelyssä käytetään kasvualustana useimmiten lehtipuiden pölkkyjä tai kantoja.

Raaka-ainetarpeita ja -ketjua eri näkökulmista tarkastelevien alustuksien ohella tilaisuudessa keskustellaan keinoista parantaa luonnontuoteraaka-aineiden saatavuutta jalostavien yritysten käyttöön.

Mukana on luonnontuotteiden keruusta ja jalostuksesta kiinnostuneita henkilöitä ja yrityksiä sekä alan kehittämisestä kiinnostuneita tahoja.

Tilaisuuden järjestää luonnontuotealan koordinaatiohanke LUMOA (Luonnontuotteet monipuolistuvissa arvoverkoissa).

– Hanke aktivoi luonnontuotealan kehittämistyötä, nostaa esille uusia hanketarpeita, tukee alan innovaatiotoimintaa ja välittää hankkeiden tuloksia alan toimijoille ja sidosryhmille, kertoo Luonnonvarakeskuksen (Luke) johtava tutkija Mikko Kurttila.

LUMOA-hankkeen toteuttavat yhteistyössä  Luke, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti sekä Suomen 4H-liitto ry, jonka erityistehtävinä ovat alan nuorisotoiminnan aktivoiminen ja luomukeruutuotannon edistäminen. Luke keskittyy alan raaka-ainetuotannon kysymyksiin ja tutkimustiedon jalkauttamiseen. Hanketta rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

Artikkeli LUONNONTUOTEALA – raaka-aineet jalostukseen ja liiketoiminta kasvuun -seminaari Joensuussa julkaistiin ensimmäisen kerran Luonnonvarakeskus.

Luke rakentaa metsäbiotalouden näyteikkunaa

Luonnonvarakeskus Luke -

Punkaharjulle suunnitellaan metsäbiotalouden näyteikkunaa, joka toimii tutkimustiedon välittäjänä, oppimisympäristönä ja matkailukohteena – konkreettisesti ja virtuaalisesti.

Metsäbiotalouden mahdollisuuksien ymmärtäminen on tärkeää Suomessa, jossa metsät ovat biotalouden tärkein resurssi. Suunnitteilla olevien näyteikkunoiden avulla metsäbiotaloustietoa pystytään jakamaan monipuolisesti erilaisille kohderyhmille, erityisesti nuorille.

Luonnonvarakeskus (Luke) sekä maa- ja metsätalousministeriö ovat jo käynnistäneet pilottihankkeen, jossa kootaan yhteistyöverkostoa ja haetaan jatkorahoitusta.

Tieto on Punkaharjulla saatavilla reittien tietotauluista tai openmetsa.fi-portaalista. Metsässä samoillessaan saa kaupan päälle luontoelämyksen. (Kuva: Timo Kilpeläinen, Lusto) Esittelykohteet syntyvät monitieteisen yhteistyön tuloksena

Punkaharjulla on pitkät perinteet metsäntutkimuksen näyteikkunana. Nyt sitä halutaan avata laajemmin metsäbiotalouden esittelyyn. Punkaharjun vahvuuksina ovat tutkimusmetsäalue monipuolisine kokeineen, alueen metsiin virtuaalisesti sukeltava www.openmetsa.fi -portaali sekä kansallismaiseman vetovoima ja matkailijavirrat. Lisäksi Punkaharjulla sijaitsee Suomen metsämuseo ja metsätietokeskus Lusto.

– Haemme tärkeälle hankkeellemme näkyvyyttä ja vaikuttavuutta, ja siksi tarvitsemme yhteistyökumppaneita sekä Luken sisältä että muista toimijoista. Punkaharjun lisäksi tavoitteena on rakentaa näyteikkunakohteita myös muihin tutkimusmetsiin, esimerkiksi Ruotsinkylään, kertoo Luken erikoistutkija Teijo Nikkanen.

Hankkeen toteuttavat Luke, Lusto, Metsähallitus, Itä-Suomen yliopisto (UEF) sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Lisäksi mukaan kutsutaan tarvittaessa eri alojen asiantuntijoita.

Digitaalinen Openmetsa.fi osaksi biotalouden opetusta

Valtioneuvoston hallitusohjelmassa painotetaan biotalouden sekä koulutuksen ja osaamisen merkitystä Suomen kilpailukyvyn nostamisessa. Biotalouden käsite ja mahdollisuudet eivät kuitenkaan vielä ole yleisesti tunnettuja, minkä vuoksi ne on tuotava yleiseen tietoisuuteen työelämän, tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden ymmärryksen lisäämiseksi ja motivoimiseksi.

Savonlinnassa on tehty oppimisen ja oppimisympäristöjen kehitystyötä jo yli kymmenen vuoden ajan UEF:n opettajankoulutuksen sekä Luken, Luston, Metsähallituksen ja Suomen metsäkeskuksen yhteistyönä.

Metsätalousinsinööri Esko Oksa Lukesta mittailee Suomen pisintä puuta virtuaalilaseilla UEFin tietohallintojohtaja Juha Eskelisen opastamana. (Kuva: Teijo Nikkanen, Luke)

 

– Yhteistyöstä on esimerkkinä virtuaalinen Openmetsa.fi-ympäristö, josta kehitämme nyt avointa ja valtakunnallisesti monistettavaa biotalouden koulutusresurssia perusopetuksesta yliopisto-opetukseen saakka. Opettajankoulutuksessa metsät ja metsäbiotalous kytketään myös jatkossa design-suuntautuneen pedagogiikan kehittämiseen ja siihen liittyvään tutkimustoimintaan, kertoo UEF:n professori Sinikka Pöllänen.

UEF:n opettajankoulutuksen ja metsätieteiden osaston sekä Karelia ammattikorkeakoulun avaama Openbio-ympäristö kytkee jatkossa Openmetsa.fi:n nykyiset ja sinne rakentuvat resurssit biotalouden koulutuksissa piloitoiduiksi, kaikkien saatavilla oleviksi avoimiksi opetussisällöiksi.

Yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden lisäksi ne sopivat myös lukiolaisille, ja kaikki biotalousalan toimijat voivat hyödyntää niitä viestinnässään. Sisältöjen pilotointia lukio-opetuksessa valmistellaan parhaillaan peruskoulujen openmetsa.fi:n käytöstä saatujen hyvien kokemusten pohjalta.

 

Artikkeli Luke rakentaa metsäbiotalouden näyteikkunaa julkaistiin ensimmäisen kerran Luonnonvarakeskus.

Pages

Subscribe to Biolaakso aggregator - Biolaakson RSS-syötteet